Mijn gezondheidsprofiel

Gewicht en middelomvang

Het gewicht en de middelomvang hebben invloed op het functioneren van uw lichaam en uw welbevinden.

BMI

De Body Mass Index (BMI) zegt iets over de verhouding tussen uw lengte en gewicht. Het is een formule: Het gewicht gedeeld door de lengte keer de lengte (kg/m2). Bij een BMI van boven de 25 is er sprake van overgewicht, boven de 30 van obesitas.

Middelomvang mannen

De middelomvang wordt bepaald door het vet rond de organen in de buik. Bij een verhoogde middelomtrek is de kans op insuline resistentie en hart en vaatziekten groter. De buikomvang kunt u meten met een meetlint. De juiste plek om te meten is tussen bovenkant van de heup en de onderkant van de ribbenkast.

Middelomvang vrouwen

De middelomvang wordt bepaald door het vet rond de organen in de buik. Bij een verhoogde middelomtrek is de kans op insuline resistentie en hart en vaatziekten groter. De buikomvang kunt u meten met een meetlint. De juiste plek om te meten is tussen bovenkant van de heup en de onderkant van de ribbenkast.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging heeft een positief effect op vrijwel alle risicofactoren. Het verbetert de bloeddruk, het cholesterol, de bloedglucose, de stemming, verlaagt het gewicht en de middelomvang. Vul het aantal minuten actieve beweging per dag in.

Bloeddruk

De bloeddruk wordt gemeten met een band om de bovenarm. De bloeddruk heeft invloed op de kans op hart en vaatziekten. Verhoogde bloeddruk geeft meer kans op beschadiging van de vaten en op een infarct.

Bovendruk

De bovendruk is het hoogste getal en zegt iets over de druk die op de bloedvaten staat als het hart pompt.

Onderdruk

De onderdruk is het laagste getal en zegt iets over de druk die op de bloedvaten staat als het hart ontspant.

Cholesterol

Het cholesterolgehalte wordt bepaald in het laboratorium na het bloedprikken. Cholesterol kan binnenin de vaten voor problemen zorgen.

Totaal cholesterol

Het totale cholesterol is het totaal van zowel het LDL (slechte) als het HDL (goede cholesterol). De hoeveelheid en de verhouding tussen deze vormen van cholesterol heeft invloed op de kans op hart en vaatziekten.

LDL cholesterol

Het LDL is het slechte cholesterol. Deze vorm van cholesterol heeft een negatief effect op de kans op hart en vaatziekten.

Roken

Roken is nog altijd een normaal verschijnsel. Roken heeft een nadelig effect op de gezondheid, ook op het hart en de bloedvaten. Ook als u zelf niet rookt, maar wel meerookt door uw omgeving.

Bloedglucose

De hoogte van het HbA1c zegt iets over hoe goed glucose wordt verwerkt in het lichaam. Bij een verhoogd HbA1c is er mogelijk sprake van diabetes. Het HbA1c wordt bepaald door het laboratorium na bloedprikken in de arm.

Stemming

Het welbevinden heeft invloed op alle aspecten van uw leven, ook hoe goed u voor zichzelf kan en wil zorgen. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen krijgt u een indruk hoe het ervoor staat met uw stemming. Als u in het oranje of rood komt is er mogelijk sprake van depressieve gevoelens. Weet dat, mocht u zich somber voelen, er allerlei mogelijkheden en hulp zijn om de stemming weer te verbeteren.

De afgelopen week:
Zelden of nooit
0-1 dag
Soms
1-2 dagen
Regelmatig
3-4 dagen
Meestal of altijd
5-7 dagen
Stoorde ik me aan dingen, die me gewoonlijk niet storen.
Had ik geen zin in eten, was mijn eetlust slecht.
Bleef ik maar in de put zitten, zelfs als familie of vrienden probeerden me eruit te halen.
Voelde ik me even veel waard als ieder ander.
Had ik moeite mijn gedachten bij mijn bezigheden te houden.
Voelde ik me gedeprimeerd.
Had ik het gevoel dat alles wat ik deed me moeite kostte.
Had ik goede hoop voor de toekomst.
Vond ik mijn leven een mislukking.
Voelde ik me bang.
Sliep ik onrustig.
Was ik gelukkig.
Praatte ik minder dan gewoonlijk.
Voelde ik me eenzaam.
Waren de mensen onaardig.
Had ik plezier in het leven.
Had ik huilbuien.
Was ik treurig.
Had ik het gevoel dat mensen me niet aardig vonden.
Kon ik maar niet op gang komen.